tirsdag 2. desember 2008

Kildekritikk


Jeg skal nå demonstrere hvordan man kan bruke sitater i egen tekstproduksjon, både korte sitater og lengre avsnitt. I denne eksempelteksten skal jeg flette inn eksempler på begge deler. Når jeg bruker kilder i oppgaver er det viktig å gjøre dette riktig slik at det ikke blir misforståelser eller fare for plagiat. Riktig kildebruk er viktig for at andre som leser det du har skrevet skal vite hvor du har fått kunnskapen din fra og kunne selv bestemme om de synes det du har skrevet virker troverdig eller ikke. ”Riktig kildebruk er et signal til leseren om at du bygger på kunnskap andre har kommet fram til, og at du er til å stole på i faglig sammenheng.” (Utdanningsdirektoratet, 2007)

”Så slukner plutselig gassen, så forunderlig pludselig, utan å ta av, utan å svinde ind; jeg sitter i et dypt mørke, eg kan ikke se min hånd, ikke de hvite vægger omkring mig, intet. Det var ikke noget andet å gjøre end å gå tilsengs. ”[…] (Spenn Vg3, 350)

Dette er et eksempel på bruk av blokksitat som er tatt fra et utdrag av ”Sult” av Knut Hamsun.

I ”Sult” forteller Jeg-personen hvordan han opplever det å gå sulten, hvordan han sitter i mørke og hvordan synes svinner hen. Han kan ikke lenger se tingene rundt seg. Da forsto han at det eneste han kunne gjøre var å legge seg.[1]

Dette er et indirekte sitat fra den samme teksten fra ”Sult”. Det er skrevet som en parafrase fordi jeg skriver om hele teksten.

Ved indirekte sitat skriver man om en tekst man har lest, ved å putte inn noe fra kildeteksten blir det ikke en parafrase (ren omskrivning av utdraget).

Henrik Johan Ibsen var en norsk dramatiker av stor internasjonal betydning. Henrik Ibsen kom til verden i Skien den 20. mars 1828. Henrik Ibsen har hat stor innflytelse på en rekke store kunstnere og det er ikke uten videre at han blir kalt det moderne dramaets far. Ibsen har skrevet kjente stykke som ”Et dukkehjem” og ”Peer Gynt”. Henrik Ibsen døde 23.mai 1906 i Kristiania.[2]

Her har jeg skrevet et annet inndirkete sitat bare at her at jeg tatt deler rett ut fra kilden min. dette gjør at teksten ikke blir en parafrase.

I de to avsnittene over har jeg lagt inn en fotnote på slutten av hvert avsnitt, dette er for å gjøre det lettere å finne ut hvilken kilde som hører til hvor. Nederst på siden vil du da legge inn kildeliste der fotnotene bli henvist til.

Kildeliste:

- [1]Hamsun, Knut: "Sult, Spenn VG3 (s.350)", Cappelen 2008

-[2]Sidhekin(anonym) 2. nov 2008 kl. 01:23, ”artikkel om Henrik Ibsen” http://no.wikipedia.org/wiki/Henrik_Ibsen

https://files.itslearning.com/scorm/scormframeset.aspx?id2=RE2379729X63466X124X10X7b90f82884d14970beae44f6862e0c3e&url=%2Fdata%2F124%2FC81214%2Fims_import_5%2FCM482344%2FCM482344_8592_1.html (vanskelig å finne ut noe om kilden men faglærern min har linket til den og derfor regner jeg med at den er pålitelig.)

Er kilden god fisk?

Når man skal vite om en kilde er god eller ikke er det en del man må tenke på. Ved hjelp av en huskeregel kan dette bli litt lettere. TONE = Troverdighet(er kilden sikker?), Objektivitet(er kilden nøytral?), Nøyaktighet(finner du slurv og juks), Egnethet(kan du finne de svarene du trenger?). Dersom kilden kan oppfylle alle disse kravene kan du anse kilden som en sikker kilde.

Når jeg går gjennom kildene jeg har brukt i denne oppgaven nå kan jeg si at kilden jeg har brukt fra læreboken min spenn er en sikker kilde. Dette er en fagbok som er laget for undervisning i skolen og er derfor troverdig. Selve teksten jeg valgte er et utdrag fra en annen tekst og er derfor nøyaktig. Teksten er objektiv fordi den ikke gir noe synspunkt, den er bare et utdrag og det blir dermed opp til enn selv og tolke teksten. Teksten er også egnet til det jeg skal bruke den til.

Artikkelen om Henrik Ibsen er ikke like god som den i Spenn. Artikkelen er hentet fra Wikipedia og hvem som helst kan ha skrevet artikkelen. De kan også har gjort slurvefeil eller ha skrevet usanne ting. Derfor er det viktig å han en annen kilde som er mer troverdig til å gå over faktaene. Leksikon er ypperlig til dette, men har ofte ikke så utdypende informasjon.

1 kommentar:

Ingunn sa...

Veldig bra svar på oppgaven. Som du ser er det mye å huske på når man bruker kilder.